Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego

przy Stowarzyszeniu Ludzie- Ludziom

w Chełmnie

Oferta i program kursu

„Wykorzystanie Sali Doświadczania Świata w zajęciach indywidualnych i grupowych. Metoda Snoezelen”

adresowanego do nauczycieli rewalidacji, rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością.

 

Cel ogólny kursu:

Poszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu wykorzystywania Sali Doświadczania Świata w rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Cele szczegółowe kursu:

  • Zapoznanie słuchaczy ze Snoezelen (podejście holenderskie i europejskie),
  • Zapoznanie słuchaczy diagnozą zmysłów,
  • Nabycie umiejętności z zakresu pracy indywidualnej i grupowej w Sali Doświadczania Świata,
  • Nabycie umiejętności prawidłowego urządzania Sali Doświadczania Świata,
  • Nabycie umiejętności korzystania ze sprzętów w Sali Doświadczania Świata,
  • Nabycie umiejętności tworzenia prostych pomocy dydaktycznych stosowanych w stymulacji zmysłów.

Program kursu (24 godziny)

DataTematLiczba godzin dydaktycznychCzas zajęćLiczba słuchaczy
Piątek Moduł I

Integracja grupy.

Snoezelen w ujęciu holenderskim i europejskim (historia i współczesność – MSE – Multi Sensory Environment– nowa definicja Snoezelen).Diagnoza zmysłów. Ćwiczenia mające zastosowanie w stymulacji polisensorycznej. Indywidualna terapia w Sali Doświadczania Świata.

2

Piątek: 15.00 – 19.30

(15 min przerwy)

15
Piątek Moduł IIStymulacja zmysłów – wzrok. Propozycje ćwiczeń i zabaw stymulujących zmysł wzroku. Wykorzystanie sprzętu z Sali Doświadczania Świata i eksponatów naturalnych.3 15
Sobota cd Moduł IIStymulacja zmysłów – wzrok. Propozycje ćwiczeń i zabaw stymulujących zmysł wzroku. Wykorzystanie sprzętu z Sali Doświadczania Świata i eksponatów naturalnych.3

Sobota: 9.00 – 17.155

(60 min przerwy)

15
Sobota Moduł IIIStymulacja zmysłów – słuch. Propozycje ćwiczeń i zabaw stymulujących zmysł słuchu. Wykorzystanie sprzętu z Sali Doświadczania Świata i eksponatów naturalnych.4 15
Sobota  Moduł IVStymulacja zmysłów – dotyk. Propozycje ćwiczeń i zabaw stymulujących zmysł dotyku. Wykorzystanie sprzętu z Sali Doświadczania Świata i eksponatów naturalnych.4 15
Niedziela Moduł VStymulacja zmysłów – smak i węch. Propozycje ćwiczeń i zabaw stymulujących zmysł smaku i węchu. Wykorzystanie sprzętu z Sali Doświadczania Świata i eksponatów naturalnych.4

Niedziela: 9.00 – 15.30

(45 min przerwy)

15
Niedziela Moduł VIStruktura i treści spektakli polisensorycznych prowadzonych na terenie SOSzW w Chełmnie (materiały video)2 15
Niedziela Moduł VIIPrawidłowe konstruowanie Sali Doświadczania Świata. Samodzielne przygotowywanie i realizacja spektaklu polisensorycznego lub pokaz spektaklu.2 15
24 15

 

Kwalifikacje realizatorów kursu

Lp.Imię i nazwiskoKwalifikacje
1.Ilona Smolińska

Oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany. Mam 18 lat doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie na różnych poziomach rozwoju i w różnym wieku. Od wielu lat działam w Stowarzyszeniu „Ludzie – Ludziom” wspierając rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi z naszego powiatu. Jestem certyfikowanym terapeutą Snoezelen – Certyfikat Zintuigen Boulevard z Holandii, wydany przez Hermana Thomassena i Iemke Wakkersa otrzymałam w 2004 r. Od tego czasu wdrażam terapie Snoezelen w swojej pracy.  Jako jedna z 7 osób w Polsce uzyskałam również Certyfikat  z nowatorskiego podejścia do pracy z osobami niepełnosprawnymi Gentle Teaching, za które otrzymaliśmy wyróżnienie od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

2.Katarzyna Raabe

Oligofrenopedagog; nauczyciel dyplomowany; 26 lat doświadczenia zawodowego w zakresie rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną; nauczyciel akademicki w latach 2009 -2015; Lider Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Województwie Kujawsko – Pomorskim (Projekt Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym” realizowany przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE); aktywny organizator i społecznik propagujący idee NGO, (członek Stowarzyszenie Ludzie – Ludziom w Chełmnie) – Nagroda Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł” w roku 2012; Wyróżnienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2016(); certyfikowany terapeuta Gentle Teaching i Snoezelen – certyfikat Zintuigen Boulerard (Holandia) wydany przez Hermana Thomassena i Iemke Wakkersa ; praktyka w zakresie Snoezelen – Hartenberg, Purmerend, Breidablick (Holandia) ;

W pracy i w życiu zafascynowana teorią wzajemnych zależności, relacji opartych o empatię, szacunek i akceptację.

3.Barbara Jach

Oligofrenopedagog; nauczyciel mianowany; 21 lat doświadczenia zawodowego w zakresie pracy dydaktycznej i terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną; aktywny działacz Stowarzyszenia Ludzie – Ludziom w Chełmnie – Nagroda Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł” w roku 2012; Wyróżnienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2016; certyfikowany terapeuta Gentle Teaching i Snoezelen – certyfikat Zintuigen Boulerard (Holandia) wydany przez Hermana Thomassena i Iemke Wakkersa; praktyka w zakresie Snoezelen – Purmerend, (Holandia)

Termin: 04.10.2019 – 06.10.2019

Miejsce: SOSW Chełmno, ul. Parkowa 5

Cena: 650 zł/os. (uczestnik zostaje wyposażony w pomoce do stymulacji w SDŚ, otrzymuje skrypt)

W sprawie szkoleń proszę kontaktować się z Dyrektorem Niepublicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Stowarzyszeniu Ludzie – Ludziom – Dariuszem Jach (mail – dariuszjach1@wp.pl)