Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego

przy Stowarzyszeniu Ludzie- Ludziom

w Chełmnie,

Nr w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych: RSPO: 13927

 

Oferta i program szkolenia:

Metoda Snoezelen.

Zajęcia indywidualne i grupowe w Sali Snoezelen – Sali Doświadczania Świata.

 

Cel ogólny szkolenia:

Poszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu wykorzystywania Sali Snoezelen w rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Cele szczegółowe szkolenia:

  • Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi założeniami terapii polisensorycznej Snoezelen (podejście holenderskie i europejskie)
  • Zapoznanie słuchaczy z diagnozą zmysłów.
  • Nabycie umiejętności z zakresu pracy indywidualnej i grupowej w Sali Snoezelen ( Snoezelen Room, w Polsce znanej jako Sala Doświadczania Świata).
  • Nabycie umiejętności prawidłowego urządzania Sali Snoezelen – Sali Doświadczania Świata.
  • Nabycie umiejętności korzystania ze sprzętów w Sali Snoezelen – Sali Doświadczania Świata
  • Nabycie umiejętności tworzenia prostych pomocy dydaktycznych stosowanych w stymulacji zmysłów i w Sali Snoezelen – Sali Doświadczania Świata.

Program szkolenia (24 godziny)

Data Temat Liczba godzin dydaktycznych Czas Zajęć Liczba słuchaczy
Piątek Moduł I Integracja grupy.

Snoezelen w ujęciu holenderskim i europejskim (historia i współczesność – MSE – Multi Sensory Environment– nowa definicja Snoezelen). Diagnoza zmysłów. Ćwiczenia mające zastosowanie w stymulacji polisensorycznej. Indywidualna terapia w Sali Snoezelen – Sali Doświadczania Świata.

3 h 15 min Piątek: 15.00 – 17.45

(15 min przerwy)

ok 15
Piątek Moduł II

 

Stymulacja zmysłów- wzrok. Propozycje ćwiczeń i zabaw stymulujących zmysł wzroku. Wykorzystanie sprzętu z Sali Snoezelen-  Sali Doświadczania Świata i eksponatów naturalnych. 2 h 18.00 – 19.30 ok 15
Sobota cd Moduł II -//- 1 h 15 min Sobota: 9.00 – 10.00 ok 15
Sobota Moduł III

 

Stymulacja zmysłów- słuch. Propozycje ćwiczeń i zabaw stymulujących zmysł słuchu. Wykorzystanie sprzętu z Sali Snoezelen – Sali Doświadczania Świata i eksponatów naturalnych. 4 10.15 – 13.30 ( 15 min przerwy) ok 15
Sobota  Moduł IV

 

Stymulacja zmysłów-dotyk. Propozycje ćwiczeń i zabaw stymulujących zmysł dotyku. Wykorzystanie sprzętu z Sali Snoezelen – Sali Doświadczania Świata i eksponatów naturalnych. 4 14 00 – 17.15

( 15 min przerwy)

 

ok 15
Sobota Moduł V

 

Stymulacja zmysłów- smak i węch. Propozycje ćwiczeń i zabaw stymulujących zmysł smaku i węchu. Wykorzystanie sprzętu z Sali Snoezelen – Sali Doświadczania Świata i eksponatów naturalnych. 2 17.30 – 19.00

 

ok 15
Niedziela

cd Moduł V

Stymulacja zmysłów- smak i węch. Propozycje ćwiczeń i zabaw stymulujących zmysł smaku i węchu. Wykorzystanie sprzętu z Sali Snoezelen – Sali Doświadczania Świata i eksponatów naturalnych 1 h 15 min 9.00 – 10.00 ok 15
Niedziela Moduł VI Struktura i treści spektakli polisensorycznych  (materiały video) 2 h 30 min 10.15 – 12.15 ok 15
Niedziela Moduł VII

 

Prawidłowe konstruowanie Sali Snoezelen – Sali Doświadczania Świata. Samodzielne przygotowywanie i realizacja spektaklu polisensorycznego lub pokaz spektaklu. 3 h 15 min 12.15 – 14.45 ok 15
24 ok 15

 

Kwalifikacje realizatorów kursu

Lp. Imie i nazwisko Kwalifikacje
1 Barbara Jach Oligofrenopedagog; nauczyciel dyplomowany; 25 lat doświadczenia zawodowego w zakresie pracy dydaktycznej i terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną; aktywna działaczka Stowarzyszenia Ludzie – Ludziom w Chełmnie – Nagroda Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł” w roku 2012; ; terapeuta Snoezelen –  szkolenie w zakresie Snoezelen i stymulacji zmysłów – NCKU Chełmno; praktyka w zakresie Snoezelen i stymulacji zmysłów Pristenstihting Purmerend (Holandia); certyfikowany terapeuta Gentle Teaching; wyróżnienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2016 w związku z wdrażaniem idei Gentle Teaching w Polsce.

 

2 Ilona Smolińska Oligofrenopedagog; nauczyciel dyplomowany; 22 lata

doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie na różnych poziomach rozwoju i w różnym wieku. Od wielu lat działa w Stowarzyszeniu Ludzie – Ludziom w Chełmnie wspierając rodziny z dziećmi z niepełnosprawnościami z powiatu chełmińskiego. Jest certyfikowanym terapeutą Snoezelen – Certyfikat Zintuigen Boulevard z Holandii, wydany przez Hermana Thomassena i Iemke Wakkersa w 2004 r. Praktyka w zakresie Snoezelen i stymulacji zmysłów w Pristenstihting w Purmerend (Holandia). Od wielu lat wdraża terapie Snoezelen w swojej pracy w SOSW w Chełmnie.

Certyfikowany terapeuta Gentle Teaching, wyróżnienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2016 w związku z wdrażaniem idei Gentle Teaching w Polsce.

 

3 Katarzyna Raabe

 

Oligofrenopedagog; nauczyciel dyplomowany; 30 lat doświadczenia zawodowego w zakresie rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną; nauczyciel akademicki w latach 2009 -2015; Lider Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Województwie Kujawsko – Pomorskim (Projekt Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym” realizowany przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE) w latach 2009 – 2020; aktywny organizator i społecznik propagujący idee NGO, (członek Stowarzyszenie Ludzie – Ludziom w Chełmnie) – Nagroda Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł” w roku 2012; Wyróżnienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2016(w związku z wdrażaniem idei Gentle Teaching w Polsce); certyfikowany terapeuta Gentle Teaching i Snoezelen – certyfikat Zintuigen Boulerard (Holandia) wydany przez Hermana Thomassena i Iemke Wakkersa ; praktyka w zakresie Snoezelen – Hartenberg, Purmerend, Breidablick (Holandia); trener komunikacji empatycznej, live & business coach w duchu Empatii; brainolog.

Termin:  Do uzgodnienia  (szkolenie dedykowane również placówce/ organizacji)

Terminy szkoleń otwartych:

 http://snoezelen.ludzie-ludziom.org/szkolenia/

https://www.facebook.com/snoezelenchelmno

Miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Chełmno, wraz z Salą Snoezelen, ul. Parkowa 5,

Cena: 800 zł/os. (uczestnik zostaje wyposażony w pomoce do stymulacji Snoezelen, otrzymuje skrypt)

W sprawie szkoleń proszę kontaktować się z Dyrektorem Niepublicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Stowarzyszeniu Ludzie – Ludziom – Dariuszem Jach (mail – dariuszjach1@wp.pl)

O ofercie i programie:

Proponujemy wdrożenie założeń terapii polisensorycznej Snoezelen do oferty edukacyjnej  Państwa placówki/ organizacji w oparciu o naszą działalność doradczą (opartą na 30 latach doświadczenia zawodowego wykładowców, czynnych oligofrenopedagogów którzy zostali przygotowani do pracy terapeutycznej przez twórcę metody – Jana Hulsegge z Holandii) oraz nabycie wiedzy i umiejętności kadry placówki w powyższym temacie  w oparciu o szkolenie, którego program i założenie realizacji stanowi zawartość w/w programu.

Terapia polisensoryczna Snoezelen opracowana została w Holandii w latach siedemdziesiątych i adresowana jest obecnie do szerokiego gremium dzieci, młodzieży a także osób dorosłych u których diagnozowana jest dezintegracja zmysłów różnego stopnia. Dezintegracja zmysłów jest źródłem nieprawidłowego  przystosowania się do życia w  otaczającym nas środowisku (otaczający świat poznajemy bowiem za pomocą zmysłów).

Im wcześniej w procesie diagnozy zmysłów (której założenia wraz z narzędziem diagnostycznym proponujemy w ofercie szkolenia) określimy ich stopień dezintegracji (np. niedowrażliwość lub nadwrażliwość poszczególnego zmysłu lub zmysłów) oraz opracujemy program zajęć terapeutycznych w przestrzeni dedykowanej Snoezelen ( w Sali Doświadczania Świata, czy gry i zabawy stymulacyjne w Ogrodzie Zmysłów) tym większe prawdopodobieństwo korekty całej integracji zmysłowej a tym samym wzrost szans na poprawną adaptację do otaczającego nas środowiska życia. Z tego powodu terapia polisensoryczna Snoezelen i jej materialny środek w postaci poprawnie urządzonej Sali Snoezelen ( Snoezelen Room, w Polsce znana też jako Sala Doświadczania Świata) jest przez nas  szczególnie gorąco polecane przedszkolom, grupującym dzieci , coraz częściej diagnozowane (podniesienie jakości narzędzi diagnostycznych) w kierunku zaburzeń integracji sensorycznej (zmysłowej). Wg naszego doświadczenia nieocenione są też efekty pracy w Snoezelen z innymi grupami docelowymi, jako wyraz wsparcia procesu terapii i utrzymywanie rezerwy poznawczej osób w starszym wieku.  Wraz z usługami doradczymi (doradztwo jak poprawnie urządzić Salę Snoezelen), proponujemy także szkolenie i doradztwo w zakresie opracowania Indywidualnego Programu Terapii Sensorycznej, wraz z zaproponowaniem narzędzia diagnozy zmysłów, zaplanowania i realizacji zajęć stymulacyjnych, czy wyciszających, zaplanowania zajęć relaksacyjnych np. w postaci spektakli polisensorycznych).

Jednocześnie Sala Snoezelen , to nie tylko terapia, to także możliwość treningu zmysłów u osób, u których nie występują przesłanki zaburzeń integracji zmysłów. Za jej pomocą można realizować zajęcia wyciszające lub ćwiczące integracje  zmysłów np. komponując i realizując spektakle polisensoryczne, utrzymane kolorystycznie, zapachowo, smakowo np. w odniesieniu do pór roku, co stanowi doskonałe przedłużenie zajęć , także poglądowych realizowanych przez nauczycieli i terapeutów z podopiecznymi z Państwa organizacji. Sala Snoezelen daje możliwości selektywnego podejścia do stymulacji lub wyciszenia poszczególnych zmysłów poprzez racjonalne dopasowanie i dozowanie bodźców sensorycznych. Ogród Zmysłów to odpowiednio zaprojektowana przestrzeń dająca możliwość bodźcowania osób z zaburzeniami zmysłowymi ale także w normie rozwojowej w warunkach wykorzystujących w jak największym zakresie środowisko naturalne, takie jak podłoże różnych faktur- piach, kamienie, roślinność, zabawki sensoryczne z tworzyw naturalnych, odpowiednie dźwięki – muzyka, dźwięki natury, a nawet obecność zwierząt itp.

 

Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Stowarzyszeniu Ludzie-Ludziom z Chełmna (Nr w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych: RSPO: 13927), zostało powołane przez to stowarzyszenie w 2008 roku.  Placówka realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, a w szczególności placówka umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej i zdobywanie nowych umiejętności poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach, kształceniu, dokształcaniu i doskonaleniu osób dorosłych w formach pozaszkolnych. NCKU współpracowało i współpracuje z instytucjami lokalnymi, regionalnymi oraz wybitnymi wykładowcami z Holandii (Iemke Wakkers, Herman Thomassen, Floris van Kamer, Pauvel van de Siepkamp) i z Polski. Główna tematyka organizowanych form szkoleniowych dotyczy terapii polisensorycznej Snoezelen, Sali Doświadczania Świata, założeń i praktyki Gentle Teaching, szkolenia rad pedagogicznych w zakresie problematyki nauczania i wychowania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem.

 

Ku refleksji…:

„Korzystamy z Sali dość często bez porządnej diagnozy zmysłów. Włączamy sprzęty myśląc, że samo już świecenie sprawi, że dziecko będzie dłużej skupiało uwagę na bodźcu wzrokowym. Potem włączamy kolejne urządzenia przekonani, że efektywnie pracujemy nad spostrzeganiem… I owszem, Jan Hulsegge twierdzi, że już pasywne używanie Sali Doświadczenia Świata – proste poddawanie się działaniu bodźców i przyjemne odprężenie jest celem samym sobie. Przypomina jednak, że terapeuta prowadzący Snoezelen powinien wykazywać się ogromnym poczuciem odpowiedzialności i rzetelności. My terapeuci musimy zdawać sobie sprawę, że bez wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki, bez przestrzegania zasad terapeutycznych, empatii i obiektywizmu sens naszej pracy nie istnieje. Zbyt często zdarza się bowiem, że nadużywamy jednej z zasad Snoezelen: nic nie musi być zrobione, wszystko jest dozwolone. Dotyczy ona tylko i wyłącznie naszych podopiecznych, nie nas! To terapeuta ma tak przygotować, a w następnym etapie sesji organizować środowisko w Sali, żeby koordynować odbieranie bodźców przez uczestnika akceptując oczywiście jego preferencje i aktualny wybór. Sala Doświadczania Świata jest dla nauczycieli rewalidacji wspaniałą pomocą, tylko należy wiedzieć jak z niej korzystać.”

Snoezelen – Snoezelen?…, K. Jakimowska /w/: „Rewalidacja”, Kompendium 1 (27)/2010