Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego

przy Stowarzyszeniu Ludzie- Ludziom

w Chełmnie

Oferta i program kursu

„Wykorzystanie Sali Doświadczania Świata w zajęciach indywidualnych i grupowych”

adresowanego do nauczycieli rewalidacji, rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością.

 

Cel ogólny kursu:

Poszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu wykorzystywania Sali Doświadczania Świata w rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Cele szczegółowe kursu:

  • Zapoznanie słuchaczy ze Snoezelen (podejście holenderskie i europejskie),
  • Zapoznanie słuchaczy diagnozą zmysłów,
  • Nabycie umiejętności z zakresu pracy indywidualnej i grupowej w Sali Doświadczania Świata,
  • Nabycie umiejętności prawidłowego urządzania Sali Doświadczania Świata,
  • Nabycie umiejętności korzystania ze sprzętów w Sali Doświadczania Świata,
  • Nabycie umiejętności tworzenia prostych pomocy dydaktycznych stosowanych w stymulacji zmysłów.

Program kursu (24 godziny)

DataTematLiczba godzin dydaktycznychCzas zajęćLiczba słuchaczy
Piątek Moduł I

Integracja grupy.

Snoezelen w ujęciu holenderskim i europejskim (historia i współczesność). Diagnoza zmysłów. Ćwiczenia mające zastosowanie w stymulacji polisensorycznej. Indywidualna terapia w Sali Doświadczania Świata.

2

Piątek: 15.00 – 19.00

(15 min przerwy)

15
Piątek Moduł IIStymulacja zmysłów – wzrok. Propozycje ćwiczeń i zabaw stymulujących zmysł wzroku. Wykorzystanie sprzętu z Sali Doświadczania Świata i eksponatów naturalnych.3 15
Sobota cd Moduł IIStymulacja zmysłów – wzrok. Propozycje ćwiczeń i zabaw stymulujących zmysł wzroku. Wykorzystanie sprzętu z Sali Doświadczania Świata i eksponatów naturalnych.3

Sobota: 9.00 – 17.45

(0,5 godz. Przerwy)

15
Sobota Moduł IIIStymulacja zmysłów – słuch. Propozycje ćwiczeń i zabaw stymulujących zmysł słuchu. Wykorzystanie sprzętu z Sali Doświadczania Świata i eksponatów naturalnych.4 15
Sobota  Moduł IVStymulacja zmysłów – dotyk. Propozycje ćwiczeń i zabaw stymulujących zmysł dotyku. Wykorzystanie sprzętu z Sali Doświadczania Świata i eksponatów naturalnych.4 15
Niedziela Moduł VStymulacja zmysłów – smak i węch. Propozycje ćwiczeń i zabaw stymulujących zmysł smaku i węchu. Wykorzystanie sprzętu z Sali Doświadczania Świata i eksponatów naturalnych.4

Niedziela: 9.00 – 15.30

(0,5 godz. Przerwy)

15
Niedziela Moduł VIStruktura i treści spektakli polisensorycznych prowadzonych na terenie SOSzW w Chełmnie (materiały video)2 15
Niedziela Moduł VIIPrawidłowe konstruowanie Sali Doświadczania Świata. Samodzielne przygotowywanie i realizacja spektaklu polisensorycznego lub pokaz spektaklu.2 15
24 15

 

Kwalifikacje realizatorów kursu

Lp.Imię i nazwiskoKwalifikacje
1.Ilona SmolińskaOligofrenopedagog; nauczyciel mianowany; 15 lat doświadczenia; certyfikat Zintuigen Boulerard (Holandia) w zakresie Snoezelen i stymulacji zmysłów wydany przez Hermana Thomassena i Iemke Wakkersa; praktyka w zakresie Snoezelen i stymulacji zmysłów Pristenstihting Purmerend (Holandia)
2.Katarzyna JakimowskaOligofrenopedagog; nauczyciel dyplomowany; 25 lat doświadczenia; certyfikat Zintuigen Boulerard (Holandia) w zakresie Snoezelen i stymulacji zmysłów wydany przez Hermana Thomassena i Iemke Wakkersa ; praktyka w zakresie Snoezelen – Hartenberg, Purmerend, Breidablick (Holandia)
3.Barbara JachOligofrenopedagog; nauczyciel mianowany; 20 lat doświadczenia; praktyka w zakresie Snoezelen i stymulacji zmysłów Pristenstihting Purmerend (Holandia)

Termin: do ustalenia

Miejsce: SOSW Chełmno, ul. Parkowa 5

Cena: 500 zł/os. (uczestnik zostaje wyposażony w pomoce do stymulacji w SDŚ, otrzymuje skrypt)